Advokatssamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, finns till för att pröva tvister mellan konsument och advokat, angående tjänster som advokaten eller advokatbyrån har bistått konsumenten med. Om klienten är missnöjd med en tjänst som advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om det inte är möjligt, kan konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden. För att nämnden ska pröva anspråket måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.