Two people dressed i black suits with a rainbow pride band around wrapped their arm

Välkommen till Folkets Advokatbyrå

Sveriges första advokatbyrå med särskild kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och rättsliga förutsättningar! Vi arbetar med asyl- och migrationsrätt, som målsägandebiträden och offentlig försvarare och som ombud i mål om LPT/LVM/LVU. Vi arbetar också med annan förvaltningsrätt och socialrätt.

Aktuellt

Senaste från @folketsadvokatbyra
Under de senaste veckorna har det varit en intensiv rapportering om skjutningar och sprängningar i Stockholm. Stort utrymme har givits till att många misstänkta för brotten är väldigt unga. 

Mindre utrymme har ägnats åt det faktum att många länge varnat för detta. Under förra mandatperioden avskaffades den så kallade straffreduktionen för unga mellan 18-20 år, för brott med mer än ett års fängelse i straffskalan. 

Ungdomsredaktionen innebar att den som begått brott i det åldersspannet fick ett lägre straff än om hen varit 21 eller över när brottet begicks, och motiverades bland annat med att hjärnan i den åldern, och därmed konsekvenstänket, inte vuxit färdigt. 

Såväl poliser och åklagare som advokater och socialtjänst varnade för att borttagandet av straffreduktionen skulle kunna leda till att ännu yngre personer rekryterades för att begå brott.

Det vi ser idag är också att det är just yngre människor än förut som misstänks för de grova våldsbrotten. Det har också lett till att barn, i större utsträckning än tidigare, idag hålls frihetsberövande i häkte. 

Nuvarande regering har också, i och med Tidöavtalet, som enda förslag för att förbättra situationen att införa särskilda ungdomsfängelser, och att sänka straffmyndighetsåldern så att barn yngre än 15 år kan dömas för brott. 

Så länge hårda straff för fler, och yngre, är det enda svaret på denna komplicerade situation, kommer den inte att förändras. Fler inlåsta barn är inte svaret.
Under dagen höll regeringen tillsammans med SD en pressträff för att berätta om hur de, under de första 100 dagarna sedan valet, arbetat med politiska förslag som ska förändra migrationspolitiken. 

Så som Tidöavtalet ser ut är det i princip SD:s migrationspolitik som regeringen just nu inför i Sverige. Det innebär att Sverige har en uttalad målsättning att bli bland de hårdaste i Europa när det kommer till migrationsfrågor. 

Bland annat har införts krav på polisen att öka antalet inre utlänningskontroller, i praktiken ett nytt REVA-projekt men större.
Antalet försvarsplatser, där personer som inte begått brott men som vistas i Sverige utan tillstånd kan frihetsberövas i väntan på utvisning, ska öka. 
Sverige ska enbart ta emot 900 kvotflyktingar per år, och Migrationsverket ska börja fokusera mer på att återkalla redan beviljade uppehållstillstånd. Slutligen är målet att återigen göra den så kallade humanitära skyddsgrunden, där personer kan få stanna trots att de inte har skyddsbehov (men kanske fötts och vuxit upp här, eller är svårt sjuka), så restriktiv som möjligt. 

I praktiken styrs alltså numera Sveriges migrationspolitik av ett parti med rötterna i nazismen, och regeringen har även som målsättning att dra igång en stor informationskampanj för att visa världen att Sverige numera är mycket fientligt mot människor på flykt. 

Som advokatbyrå ser vi redan hur Tidölagets politik skapar oro och skräck hos människor som redan är hårt prövade. Detta kommer bara att öka i takt med att dessa politiska förslag faktiskt blir verklighet.
Idag skriver vår advokat Silas Aliki i Aftonbladet om lagändringar och ny praxis som lett till att staten redan idag, och ännu mer framöver om nya lagförslag träder i kraft, får avlyssna aktivister och organisationer inom klimatrörelsen utan att dessa har begått några brott. Situationen har uppstått på grund av de nya ”preventiva hemliga tvångsmedel” som införts med motiveringen att det ska motverka den organiserade brottsligheten. Preventiv, alltså förebyggande, avlyssning har inte funnits i Sverige tidigare men är idag verklighet. Den som ännu inte begått, men kan misstänkas både, vissa särskilt utpekade brott kan utsättas för förebyggande avlyssning. ”Sabotage” är ett sådant brott, och sedan i höstas finns ny praxis där klimataktvister dömts för just sabotage, för gärningar som tidigare endast lett till fällande domar för brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten”. Länk i story!
Vi inleder året med den tråkiga nyheten att Södersjukhusets speciella Akutmottagning för våldtagna riskerar att splittras. 

Verksamheten är en specialiserad enhet, unik i sitt slag i Sverige, som har möjlighet att ge såväl medicinsk akutvård som psykosocialt stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. Mottagningen stöttar också i upprättande av medicinsk bevisning för framtida rättsprocesser för den som önskar det, och har utmärkt hbtqi-kompetens. 

Vi hänvisar ofta personer som kommer i kontakt med oss och som har behov av mottagningens kompetens till dem. Läs personalens debattartikel, länk i story!
Efter ett händelserikt år på Folkets, där vi bland annat blivit advokatbyrå, och dessutom numera är tre kollegor, tar vi nu jullov. Någon av oss finns alltid tillgänglig även under ledigheterna så det går bra att höra av sig via våra vanliga kontaktvägar för den som behöver under den kommande veckan. Stort tack till alla som visat oss förtroendet att företräda dem under året. Vi tar aldrig lätt på det. 🌈🏳️‍⚧️⭐️
Vad menar vi när vi säger att vi arbetar med transjuridik? 

På Folkets är vår advokat Silas Aliki särskilt specialiserad på den juridik som berör transpersoner. Den är den enda advokaten i Sverige med den inriktningen, men alla som arbetar på Folkets har transkompetens. 

Silas arbetar bland annat med ärenden som rör ansökan om ändring av juridiskt kön och tillstånd till viss könsbekräftande kirurgi, och kan stötta både vid ansökan och efter ett eventuellt avslag. Silar arbetar också med brottmål som berör transpersoner, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Den arbetar också med familje- och socialrätt, som till exempel frågor om adoption, föräldraskap, vårdnad eller ärenden enligt LVU. Dessutom arbetar Silas mycket med den ofta komplicerade förvaltningsrätt som kan beröra transpersoner. Exempelvis frågor om medborgarskap, folkbokföring, eller placering inom någon form av frihetsberövande institution, till exempel fängelse eller SIS-hem. Självklart företräder den också asylsökande transpersoner i asylprocessen. Silas håller också ofta föreläsningar och rådgivningar för andra advokatbyråer, organisationer och myndigheter om transpersoners juridiska situation. 

Det kostar inget att ta en första kontakt med oss så hör av dig om du har några frågor! 🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️